tel.kom. (+48) 535 558 030  |  e-mail: biuro@tlumaczenia-mjk.pl

Formularz zamówienia

Minimalne zamówienie na tłumaczenie zwykłe (nie poświadczone przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości RP) wynosi jedną normostronę, liczoną według przelicznika w programie Word, tj. 1500 znaków ze spacjami w tekście źródłowym.

W przypadku plików w pozostałych programach (Excel, Pdf., Power Point itd.) wycena tłumaczenia jest indywidualna i jest uzależniona m. in. od ilości tekstu, formatu pliku oraz czasu realizacji.

Tłumaczenie pisemne uwierzytelnione liczone jest na podstawie ilości tekstu w gotowym tłumaczeniu, tj. 1125 znaków ze spacjami w przetłumaczonym dokumencie.

Ten rodzaj tłumaczenia wykonuje tłumacz przysięgły, który swoją pieczęcią oraz podpisem poświadcza zgodność tłumaczenia z oryginałem/kopią dokumentu, z którego dokonano przekładu.

Dlatego też oryginały tłumaczeń należy dostarczyć do biura wraz z okazaniem paszportów zagranicznych (lub innego dokumentu tożsamości celem wpisania poprawnej transkrypcji przez tłumacza) osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty we własnym zakresie.

Tłumaczenie ustne wycenia się na podstawie przewidywalnego czasu przekładu w zaokrągleniu do pełnej godziny (60 min).


Tryby wykonania tłumaczeń przez Biuro Tłumaczeń „Tłumaczenia MJK”:


zwykły: min. 3 dni od momentu zlecenia i podpisania formularza zamówienia przez osobę zlecającą usługę.

ekspres (do 24 h): +100 % wartości początkowej od momentu zlecenia i podpisania formularza zamówienia przez osobę zlecającą usługę.

Warunkiem zlecenia tłumaczenia jest podpisanie i opieczętowanie druku (w przypadku firm)

oraz przesłania skanu zamówienia na adres e-mail: biuro@tlumaczenia-mjk.pl.

 

 

to top button